مبانی نظری رضایت از زندگی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۳
تعداد صفحات ۳۲

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

۵۶ ۶۰

مبانی نظری مهارتهای زندگی

۴۹ ۴۱

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

رضایت مندی ساکنین محله

پرسشنامه نگرش به زندگی