مبانی نظری رضایت شغلی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۳
تعداد صفحات ۳۵

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

۳۹ ۳۳

مبانی نظری اشتیاق شغلی

۴۸ ۳۵

مبانی نظری فشار روانی شغلی

۳۹ ۴۴

مبانی نظری رضایت شغلی

۵۶ ۶۰

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی