مبانی نظری ریسک پذیری

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۳
تعداد صفحات ۴۵

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ریسک

۲۲ ۱۱

مبانی نظری ریسک

۳۸ ۲۳

مباني نظري مسئولیت پذیری

۲۰ ۲۴

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه ریسک زنجیره تأمین

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

پرسشنامه میزان انطباق پذیری زندگی شغلی