مبانی نظری ساختار سازمانی۱

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۶
تعداد صفحات ۳۷

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری ساختار مالکیت

۴۲ ۳۹

مبانی نظری ساختار سرمایه

۴۸ ۳۹

پرسشنامه ساختارسازمانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرمایه ساختاری

پرسشنامه عوامل فرهنگ و ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه استراتژی ساختار

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

پرسشنامه ساختار سازمانی