مبانی نظری سازگاری اجتماعی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۲
تعداد صفحات ۳۳

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

۲۹ ۳۰

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

۳۲ ۲۶

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

۸۰ ۵۲

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

۲۴ ۲۶

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

آزمون مهارت اجتماعی

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

پرسشنامه رشد اجتماعی