مبانی نظری سازگاری زناشویی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۵۹
تعداد صفحات ۳۹

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

۳۵ ۲۹

مبانی نظری تعارض زناشویی

۲۴ ۲۲

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

اهمیت رضایت زناشویی

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

پرسشنامه سازگاری مجدد اجتماعی