مبانی نظری سرسختی روانشناختی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۷
تعداد صفحات ۲۷

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری سرسختی روانشناختی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

۲۷ ۲۱

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

۲۳ ۲۷

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

۲۷ ۲۳

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

۲۳ ۱۸

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

۳۳ ۲۷

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه روانشناختی بد رفتاری