مبانی نظری عملکرد شغلی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۴
تعداد صفحات ۲۶

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید
پرسشنامه عملکرد سازمانی
پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه عملکرد مالی
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)
پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)
پرسشنامه ویژگی های شغلی
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند
پرسشنامه استرس شغلی