مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۱۶
تعداد صفحات ۴۱

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

۴۲ ۳۹

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه کیفیت بصری و کارکردی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی