مبانی نظری معنویت در محیط کار

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۶
تعداد صفحات ۲۲

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری معنویت در محیط کار فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/ دانلود مبانی نظری

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه زیست محیطی

پرسشنامه ارزیابی محیط بازاریابی

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

مبانی نظری معنویت در محیط کار

۷۰ ۶۸

پرسشنامه گرایش به معنویت

پرسشنامه معنویت در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ معنویت در محیط کاری

پرسشنامه حمایت های محیطی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی درورزش