مبانی نظری منبع کنترل

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۱
تعداد صفحات ۵۳

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١ cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه کنترل فکر

مبانی نظری کنترل کلاس

۳۷ ۵۴

مبانی نظری منبع کنترل

۲۴ ۳۵

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

پرسشنامه کنترل عمل

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

پرسشنامه عوامل مؤثر در کنترل زمان پروژه ها

پرسشنامه کنترل سازمانی