مبانی نظری مهارتهای زندگی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۱۲
تعداد صفحات ۳۳

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm /فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

۴۹ ۴۱

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر