مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۳۶
تعداد صفحات ۵۵

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

۳۳ ۲۷

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

۳۱ ۲۳

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پرسشنامه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

پرسشنامه تأثیر سیستم مکانیزه بانکداری بر یادگیری سازمانی

پرسشنامه سواداطلاعاتی

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان