مبانی نظری موقعیت رقابتی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۸
تعداد صفحات ۳۵

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی

مبانی نظری هوش رقابتی

۲۱ ۲۹

مبانی نظری موقعیت رقابتی

۴۴ ۲۶

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

پرسشنامه موقعیت رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی