مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۱۷
تعداد صفحات ۴۲

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

۲۹ ۳۴

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

۷۷ ۶۹

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

۶۲ ۵۰

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

مبانی نظری جذب منابع بانکی

۱۹ ۱۹