مبانی نظری نمایش درمانی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۵۰
تعداد صفحات ۴۳

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری نمایش درمانی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

۴۹ ۵۵

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل معنا درمانی

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

پروتکل طرحواره درمانی

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی