مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۸۴
تعداد صفحات ۵۴

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

۱۳ ۱۴