مبانی نظری ورزش همگانی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۴۳
تعداد صفحات ۱۵۴

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری ورزش همگانی فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

۲۸ ۲۸

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

۳۲ ۳۴

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

۲۹ ۵۱

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

۵۲ ۷۳

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

۲۷ ۴۹

مبانی نظری تعهد ورزشی

۴۳ ۶۸

مبانی نظری تعهد ورزشی

۵۲ ۷۷

مبانی نظری گردشگری ورزشی

۳۴ ۴۴

مبانی نظری تعهد ورزشی

۳۱ ۲۹

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

۴۵ ۲۱