مبانی نظری کنترل کلاس

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۵۴
تعداد صفحات ۳۷

توضیحات تکمیلی

مبانی نظری کنترل کلاس فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه کنترل فکر

مبانی نظری منبع کنترل

۲۴ ۳۵

مبانی نظری منبع کنترل

۵۳ ۳۱

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

پرسشنامه کنترل عمل

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

پرسشنامه عوامل مؤثر در کنترل زمان پروژه ها