مبانی نظری کیفیت وب سایت بانکی

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع ۲۸
تعداد صفحات ۴۳

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب دارد/منابع فارسی و لاتین دارد/فرمت منبع نویسی APA/ پیشینه داخلی و خارجی دارد/ پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین/ اندازه قلم متن ١٤/ فاصله بین خطوط ١cm/فونت Blotus ویرایش شده/

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری سود سپرده بانکی

۳۸ ۲۷

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

مبانی نظری جذب منابع بانکی

۱۹ ۱۹

پرسشنامه جذب منابع بانکی

پرسشنامه کیفیت خدمات وب سایت بانکی

پرسشنامه جذب منابع بانکی

پرسشنامه جذب منابع بانکی