پرسشنامه تجارب عرفانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۳۲
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان قربانی و همکاران
مخفف M- Scale
نام انگلیسی پرسشنامه Mystical Experiences Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تجارب عرفاني توسط قربانی و همکاران (٢٠٠٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٢ گویه می باشد. قربانی و همکاران (٢٠٠٧) در مطالعه ای پایایی و روایی پرسشنامه تجارب معنوی را تأیید کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰