پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۰
نویسندگان نویدی و عبداللهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی شامل ٤٥ سؤال است و توسط نویدی و عبداللهی (١٣٨٠) تهیه و تنظیم شده است. انيسي، نويدي و حسني‌نژاد نصرآباد (١٣٨٩) در مطالعه ای، ضريب پايايي این پرسشنامه را از نظر همساني دروني ٠/٩٢ به دست آورده است. ضريب بدست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. نویدی و عبداللهی (١٩٩٦) در مطالعه ای، روايي همزمان با مقياسهاي التزام عملي به اعتقادات مذهبي و جهت‌گيري بيروني و دروني مقياس آلپورت را به ترتيب ٠/٦١ ، ٠/٣٤ و ٠/٦٢ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزش های اسلامی

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

۱۳۸۰

مبانی نظری ارزش های اسلامی در سازمان

پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی

۱۳۸۸

پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی)

۱۳۸۹