پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان بتز و هاکت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودكارآمدي رياضي توسط بتز و هاکت (١٩٨٣) براي اندازه گيري خودكارآمدي رياضي ساخته شده که شامل ٢٤ سوال می باشد. بتز و هاکت(١٩٨٣)، روایی پرسشنامه را مناسب و قابل قبول و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٩٢/ ٠ ذکر کرده اند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری اضطراب ریاضی