پرسشنامه رفتار چالش انگیز کودک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان بروک تیلور و همکارن
مخفف CCBS
نام انگلیسی پرسشنامه Child’s Challenging Behavior Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس رفتار چالش انگيز كودك توسط بروك- تيلور، لو، هيوايي و پالانت (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است. نسخه ي اوليه ي اين مقياس شامل ١٢ گويه است. اما نسخه نهایی اين مقياس توسط مادر تكميل مي شود و شامل ١١ گويه است. بروك- تيلور و همکاران (٢٠٠٩) پایایی مقياس رفتار چالش انگيز كودك را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آورده اند. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه رابطه والد-کودک

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی