پرسشنامه سنجش جو ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان شاکری و همکاران
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) توسط شاكري، آقايي و نيك نژاد در سال (۱۳۸۸) طراحی شده است و شامل ١٥ زیر مقیاس می باشد. در پژوهش شاكري و همكاران (۱۳۸۸) جهت بررسي روايي سازه مقياس مذكور،از روش تحليل مؤلفه‌های اصلي (چرخش واري ماكس) بهره گرفته شد و نتایج حاكي از مورد تائید قرار گرفتن روايي سازه اين مقياس بود. به‌منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی