پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۹۹۸

پرسشنامه روانشناختی بد رفتاری

۱۹۸۹

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

۱۹۹۷