پرسشنامه استرس سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۴
نویسندگان کاهن و همکارن
مخفف OSS
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Stress Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استرس سازمانی توسط کاهن، وولف، کویین، اسنک و روزنتل (١٩٩٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد . شاهرودی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه استاندارد استرس شغلی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰