پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان مککروسکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط توسط مککروسکی (١٩٩٠؛ ١٩٩٢) طراحی‌ شده و دارای ۱۲ سؤال است. در این مقیاس دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است. این آزمون را می‌توان برای هدف‌های مختلف به کاربرد. مثلاً، می‌تواندختران را با پسران،زنان را با مردان،جوانان را با سالمندان،افراد موفق را با افراد ناموفق،هنرمندان را با غیر هنرمندان،ورزشکاران را با افراد عادی و.... از نظراشتیاق به برقراری ارتباط مقایسه کرد. اعتبار این آزمون توسط مککروسکی ٩٢/ ٠ و اعتبار باز آزمون آن نیز٧٩ /٠ گزارش‌شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴