پرسشنامه انگیزش تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان هارتر
مخفف AMS
نام انگلیسی پرسشنامه Academic Motivation Scale

توضیحات تکمیلی

انگیزش تحصیلی نمره ای است که دانش آموزان از طریق پاسخ گویی به سوالات مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (١٩٨١) به دست می آورند. این مقیاس مناسب دانش آموزان ابتدایی بوده و با ٣٣ گویه انگیزش دانش آموزان را می سنجد. هارتر(١٩٨١) ضرایب پایداری خرده مقیاس ها را با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون ٢٠، بین٠/٥٤ تا ٠/٨٤ و ضرایب بازآزمایی را در یک نمونه در طی دوره ٩ ماهه از ٠/٤٨ تا ٠/٦٣ و در نمونه دیگری طی ٥ ماه بین ٠/٥٨ تا ٠/٧٦ گزارش کرده است. این مقیاس در ایران توسط بحرانی (١٣٨٨) ترجمه و مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی