پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۶۱
نویسندگان بل
مخفف SMS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازگاري توسط بل (١٩٦١)، تهیه و تنظیم شده و برای اولین بار در ایران بهرامي (۱۳۷۱) آنرا ترجمه کرده است . این پرسشنامه دارای ١٦٠ سوال می‌باشد (فتحي آشتياني، ١٣٨٨) . بل (١٩٦٧)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه سازگاري را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . بل، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹

پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (فرم کوتاه)

۱۹۹۶