پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان دوس علی وند و همکاران
مخفف v
نام انگلیسی پرسشنامه Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد خواب توسط دوس علی وند و همکاران در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم گردیده است منظور از باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب نمره اي است كه کارکنان به سوالات ١٠ گویه ای پرسشنامة باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب می دهند . مورین (١٩٩٤) در مطالعه ای نشان داد که مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد خواب، همسانی درونی بالایی دارد و چندین خرده مقیاس که به طور منطقی مشتق شده اند به گونه ای پایا افرادی را که خواب خوب یا طبیعی دارند از افرادی که خواب ناکافی دارند یا از بی خوابی رنج می برند، تمیز می دهد مطالعه ادینگر و وولگموث (٢٠٠١) بر دو گروه (گروه اول ٦٩ فرد با خواب طبیعی و ٦٩ فرد مبتلا به بی خوابی ، گروه سوم ٧٣ فرد مبتلا به بی خوابی برای بررسی کارایی CBT برای بی خوابی) نیز نشان داد DBAS - ١٠ همبستگی بالایی با DBAS کامل دارد و به گونه ای موثر افراد دارای خواب طبیعی را از مبتلایان به بی خوابی متمایز می سازد ضریب آلفای کرونباخ برای افراد با خواب طبیعی ٠/٧٠ و برای دو گروه مبتلا به بی خوابی به ترتیب ٠/٦٨ و ٠/٥٣ بود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

شاخص شدت بی خوابی

۱۹۹۳

مبانی نظری کیفیت خواب

مبانی نظری نگرش های ناکارآمد

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد - ۲۶ سؤالی

۱۹۹۱

شاخص کیفیت خواب پترزبورگ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن

۱۹۹۳