پرسشنامه تأثیر رویداد - تجدیدنظرشده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان وایس و مارمر
مخفف IES-R
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس تأثیر رویداد (IES-R) دارای ۲۲ سؤال بوده و توسط وایس و مارمر (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است. از نظر روایی پیشبین و محتوا طبق یافته‌ های وایس و مارمر خرده مقیاس بیش انگیختگی در ارتباط با تروما از روایی پیشبین خوبی برخوردار است و خرده مقیاس‌های افکار ناخواسته و اجتناب که ماده‌های IES (فرم اصلی) می‌باشند از نظر محتوا تا۸۵/ ۰ حمایت شدند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تأثیرات یک رویداد ورزشی بر میزبان

۱۳۹۲