پرسشنامه تفکر قطعی نگر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه تفکر سازنده

۱۹۸۹

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

۱۹۹۰

پرسشنامه تفکر استراتژی

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک های تفکر