پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (فرم کوتاه)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان بتز و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی در سال ١٩٩٦ توسط بتز و همکاران به منظور ارزیابی باور فرد در مورد اینکه آیا قادر است با موفقیت تکالیف لازم برای تصمیم گیری شغلی را به انجام برساند، طراحی شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. بهجت (١٣٩٠) روایی صوری و محتوایی مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی را براساس نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه ٨٥/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٧/ ٠ بدست آورده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

۱۹۶۱

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹