پرسشنامه خوردن اجباری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان کاگان و اسکویرس
مخفف CES
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس خوردن اجباری (CES) توسط کاگان و اسکویرس (١٩٨٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٨ گویه می باشد که به‌ منظور سنجش خوردن اجباری و غیرقابل‌ کنترل بکار می‌رود. مقیاس خوردن اجباری (CES) با ضریب آلفای ٧٥/ ٠ همسانی درونی نسبتاً خوبی دارد. CES در ابتدا، در مطالعات مربوط به شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دبیرستانی مورداستفاده قرار گرفت. این ابزار تفاوت‌هایی را که بین افراد، تحت عنوان افراد با الگوی خوردن طبیعی، افراد با الگوی خوردن مرزی و افراد با الگوی خوردن بیمارگونه، طبقه‌بندی‌شده بودند را پیش‌بینی کرد. روایی هم‌زمان این ابزار از طریق همبستگی آن با خویشتن‌داری و تمرد (سرکشی) موردحمایت قرار گرفت

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه اختلال خوردن

۱۹۸۳

پروتکل گروه درمانگری شناختی – رفتاری نمونه برای اختلال‌های خوردن