پرسشنامه دینداری آرین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۸
نویسندگان آرین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آرین (١٣٧٨) با استفاده از سئوالات پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی بیرونی و درونی آلپورت و با در نظر گرفتن تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، اقدام به تهیه و تدوین این مقیاس نمود. این مقیاس، یک ابزار خود - گزارشی برای میزان دینداری فرد بوده که مشتمل بر ٢٠ سئوال می باشد. آرین (١٣٧٨) ضریب پایایی این پرسشنامه را برابر ٠/٩٢ بدست آورد و اعتبار آن را مورد قبول گزارش نمود. همچنین موحد (١٣٨٢) ضريب همبستگي این پرسشنامه را با روش روايي سازه‌اي برابر ٠/٥٦ و ضريب پايايي آن را برابر ٠/٨٩ به دست آورد كه نشان گر اعتبار و پايايي خوب اين مقياس است. احمدي سر صحرا ضریب پایایی پرسشنامه مقیاس دینداری را از روش آلفاي كرونباخ، براي كل پرسشنامه٠/٩١، بدست آورد كه بيانگر ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دینداری در کار