مقیاس سنجش اهمال کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان صفاری نیا و امیر خانی راز لیقی
مخفف SOP
نام انگلیسی پرسشنامه Scale of Organizational Procrastination

توضیحات تکمیلی

مقیاس سنجش اهمال کاری توسط صفاری نیا و امیر خانی راز لیقی (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه می­باشد. میر (1395) در مطالعه­ای پایایی و روایی مقیاس سنجش اهمال کاری را مورد بررسی و تأیید قرار داد. پایایی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در كل نمونه 503 نفري از كارمندان شاغل در استان تهران، براي كل مقياس 89 /0 و براي زيـر مقيـاس ناكارآمـدي برابر 88 /0، زير مقياس تشويش ذهني برابر 70 /0 و براي زير مقياس بيزاري از تكليف55 /0 محاسبه شده است. با استفاده از پرسشنامه سهل انگاري اجتماعي (صفاري نيا، 1389)، ضريب روايي همزمان وابسته به ملاك بيروني براي كل نمونه برابر 933/0 (P ≤0/001) محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری نوجوانی و بزهکاری

مبانی نظری اخلاق کاری

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری