پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۱۶
نویسندگان بزم و همکارن
مخفف eHEALS
نام انگلیسی پرسشنامه The eHealth Literacy Scale (eHEALS)

توضیحات تکمیلی

مقیاس سواد سلامت الکترونیک دارای ٨ گویه است و توسط بزم، میرزائی، فلاح زاده و بزم (٢٠١٦) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه بزم و همکاران (٢٠١٦) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پايايي آن با روش بازآزمون انجام شد که همسانی درونی در همه گویه ها بالای ٠/٩٦ بود و درکل پرسشنامه بالای ٠/٨٨ بود که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری کسب و کار الکترونیک

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه دولت الکترونیک

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

مبانی نظری بانکداری الکترونیک