پرسشنامه شدت خستگی (FSS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان کروپ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس شدت خستگی توسط کروپ (١٩٨٩) برای سنجش خستگی در بیماران ام استهیه و تنظیم شده است و شامل ٩ سؤال می¬باشد. کروپ (١٩٨٩) در مطالعه¬ای، روایی مقیاس شدت خستگیرا مناسب و قابل قبول ذکر کرده و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ برابر ٠/٩١ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خستگی عاطفی

۱۹۹۵

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه خستگی آیووا

۲۰۰۳

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی/ خستگی مفروط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدر

۱۹۹۳