پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری رفتار درمانی عقلانی هیجانی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

۲۰۱۲

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹

پرسشنامه هوش هیجانی

۱۹۹۷