پرسشنامه وسواس فکری - عملی ییل – براون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان سادوک و همکارن
مخفف YBOCS
نام انگلیسی پرسشنامه Yale - Brown Obsessive - Compulsive Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وسواس فکری - عملی ییل – براون در سال ٢٠٠٥ توسط سادوک و سادوک و کاپلن تهیه و تنظیم شده است. منظور از وسواس فکری - عملی نمره اي است كه کارکنان به سوالات ١٠ گویه ای پرسشنامة وسواس فکری - عملی ییل - براون می دهند. امانی، ابولقاسمی، احدی و نریمانی (١٣٩٢) در پژوهشی ضمن بررسی روایی صوری این ابزار به بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرداختند که بالاتر از ٠/٧٠ حاصل شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

۱۳۸۰

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن

۱۹۹۷

پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

۲۰۰۲

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات

۲۰۰۴