پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان سید محمد مقیمی و مجید رمضان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی برگرفته از کتاب مدیریت استراتژیک و کارآفرینی تألیف سید محمد مقیمی و مجید رمضان (١٣٩٠) از سری کتابهای پژوهشنامه مدیریت میباشد. رستمی (١٣٩٣) در پژوهش خود میزان روایی و پایایی را به ترتیب ٨٥/ ٠ و ٧٢/ ٠ اعلام کرد. همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه آمادگی کارآفرینی توسط مقیمی و رمضان (١٣٩٠) مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری آمادگی جسمانی

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸