پرسشنامه آنی گرایی در خرید آنلاین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان فلو و مدبرگر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آنی گرایی در خرید آنلاین در سال ٢٠١٣ توسط فلو و مدبرگر تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٥ زیرمقیاس می باشد. امینیان جزی (١٣٩٤)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥ به دست آورد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

۱۳۹۴