پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۵
نویسندگان پاتچن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی توسط پاتچن (١٩٦٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٦ گویه می باشد. از آنجا که پرسشنامه ی مذکور، استاندارد هستند و بارها در تحقیقات پژوهشگران استفاده شده است، بنابراین روایی آن‌ها به طور خود به خود تأیید شده است. در پژوهش ضرغامی، جعفری و اخوان (١٣٩١)، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل، ٠/٨١٢ به دست آمد. آرشمه (٢٠٠٦) پایایی این پرسشنامه را در یک گروه از کارکنان واحدهای گوناگون صنعتی اجرا و آلفای کرونباخ را ٠/٨٢ به دست آورد. همچنین روایی ملاکی این پرسشنامه توسط دلقندی (٢٠٠٠) مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری نوآوری

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی