پرسشنامه ابعاد شخصیت برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان جونز و همکارن
مخفف MBPQ
نام انگلیسی پرسشنامه Measure of Brand Personality Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد شخصیت برند توسط جونز، ویترس و ولف (٢٠٠٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٢ سوال می‌باشد . آروم (١٣٩٣)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت برند با وفاداری به برند ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای استان گیلان پرداخت وی پایایی پرسشنامه ابعاد شخصیت برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٢٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . آروم، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند