پرسشنامه ابعاد نام تجاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان دهدشتی
مخفف BDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Brand Dimension Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد نام تجاری توسط دهدشتی (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٣٠ سوال می‌باشد . کمی نژاد (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه ارزش برند لباس‌های ورزشی با رضایت و وفاداری به برند در بین دبیران تربیت بدنی غرب استان گلستان پرداخت در این مطالعه، پایایی پرسشنامه ابعاد نام تجاری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است کمی نژاد ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

پرسشنامه ابعاد ﺗﻌﻬﺪ

۱۹۹۷

مبانی نظری هوش تجاری

مبانی نظری ابعاد طلاق

پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت - پرسشنامه اصلی

۲۰۰۹

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

۱۹۹۷

پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

۱۹۷۶

پرسشنامه علامت تجاری و تمایل به خرید

۱۳۹۳