پرسشنامه اتوماسیون ادرای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان انجم شعاع
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اتوماسیون ادرای توسط انجم شعاع (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. انجم شعاع (١٣٩٢) روایی و پایایی پرسشنامه را به ترتیب ٠/٩٤ و ٠/٨١ اعلام کرد. روایی پرسشنامه¬ی اتوماسیون اداری توسط زارع عسکری (١٣٩٠) به میزان ٠/٨٨ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اتوماسیون اداری

پرسشنامه سنجش اتوماسیون اداری

۱۳۸۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اتوماسیون اداری

۱۳۸۸