پرسشنامه اثربخشی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۲
نویسندگان حمیدی
مخفف OEQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Effectiveness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی توسط حمیدی (١٣٨٢)، تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . بیکی (١٣٩٤)، در مطالعه ای ارتباط بازارگرایی و کارآفرینی سازمانی با اثربخشی در استخرهای استان گلستان را مورد بررسی قرار داده است پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٤ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰