پرسشنامه اثربخشی معلّم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

۱۳۸۹

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۹۹۶

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۳۸۲

پرسشنامه اثربخشی استراتژیهای بازاریابی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۳

پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی

۱۳۸۹

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

۱۳۸۳

پرسشنامه خود اثربخشی ورزش کردن

۱۹۹۷

مبانی نظری اثربخشی عملکرد