پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فروزنده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی توسط فروزنده هفشجانی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. فروزنده (١٣٩٣) در تحقیق خود پایایی پرسشنامه اثر بخشی پیامهای بازرگانی تبلیغ شده توسط شخصیتهای واقعی به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧٩ بدست آورد پایایی پرسشنامه اثر بخشی پیامهای بازرگانی کارکتری (انیمیشن) به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤٩ بدست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تبلیغات اینترنتی

مبانی نظری تبلیغات شفاهی

مبانی نظری تبلیغات

مبانی نظری تبلیغات موبایلی

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه تأثیر تبلیغات بانکداری الکترونیک

۱۳۹۲

پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی

۱۳۸۹

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

۲۰۱۱